Universitas Nicolai Copernici - Toruń

Strona główna
Administracji


Nasza Uczelnia

Rekrutacja

Studenci

Pracownicy

Oferty pracy

Absolwenci

Kształcenie

Badania naukowe

Współpraca międzynarodowa

Usługi i sprzedaż nieruchomości

Przewodnik

Media UMK

Zamówienia publiczne


Aktualności
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAAdres UMK   Redakcja   Odwiedź Toruń   English version   Uniwersytet A-Z   

Administracja UMK

Dział Zaopatrzenia i Transportu
Wileńska 1, 87-100 Toruń
fax: 56 611-4913
e-mail: dzt@umk.pl
Więcej informacji dla pracowników
 • realizacja dostaw i usług na podstawie zapotrzebowań rocznych i bieżących składanych przez poszczególne jednostki uczelni, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • prowadzenie ścisłej współpracy z jednostkami uczelni, składającymi zapotrzebowania  w kwestii  uzgodnień dot. przedmiotu oraz warunków zamówienia, 
 • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne w zakresie realizowanych zadań,
 • organizowanie i nadzorowanie dostawy bezpośrednio do jednostek uczelni,
 • nadzór nad prawidłowością realizowanych dostaw oraz kontrola zgodności dostawy z warunkami zawartej umowy,
 • prowadzenie postępowania reklamacyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie,
 • rozliczanie faktur oraz terminowe przekazywanie ich do Kwestury,
 • prowadzenie zadań związanych z obrotem i rozdzielnictwem druków,
 • przyjmowanie i wydawanie odzieży roboczej i ochronnej pracownikom uczelni,
 • przyjmowanie i wydawanie towaru z magazynu sprzętu do utrzymania czystości oraz materiałów gospodarczych,
 • zabezpieczenie potrzeb transportowych jednostek uczelni pojazdami będącymi własnością Uniwersytetu oraz prowadzenie wszystkich rozliczeń z tym związanych,
 • organizowanie usług transportowych świadczonych przez jednostki spoza uczelni.

Kierownik - Aleksandra Pańka

pok.: 1
tel.: 56 611-45-73, tel. kom.: 603-672-644
e-mail: aleksandra.panka@umk.pl

Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie pracy Działu.

Z-ca Kierownika - licencjat Alicja Szymańska

pok.: 2
tel.: 56 611-4560, tel. kom.: 603-672-643
e-mail: alasz@umk.pl

Nadzór nad prawidłową realizacją zadań Transportu, organizowanie i nadzorowanie gospodarki magazynowej, sporządzanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia pracowników Działu, przyjmowanie, ewidencja i rozdzielnictwo korespondencji, zakup: papieru toaletowego i ręczników papierowych, produktów służących renowacji i konserwacji papieru (folie ochronne, filmoluxy, filmoplasty), zabezpieczeń elektomagnetycznych dla potrzeb bibliotek (paski magnetyczne), etykiet zabezpieczających informacje graficzne, tekstowe, kody kreskowe, tablic informacyjnych, tabliczek przydrzwiowych, żetonów do kluczy, materiałów różnych wynikających z bieżących potrzeb.

Pracownicy

specjalista: mgr Marcin Banaszak
pok.: 5
tel.: 56 611-47-59, tel. kom.: 661-665-363
e-mail: marban@umk.pl

Zakup sprzętu RTV i AGD, sprzętu multimedialnego, sprzętu nagłaśniającego, urządzeń i sprzętu biurowego, materiałów i sprzętu fotograficznego sprzętu turystycznego i sportowego, wody mineralnej, tablic informacyjnych, gablot, materiałów różnych wynikających z bieżących potrzeb.

 

 

samodzielny referent: mgr Tomasz Bańkowski
pok.: 7
tel.: 56 611-45-82, tel. kom.: 697-100-350
e-mail: tomaszb@umk.pl

Zakup: materiałów remontowo – budowlanych, materiałów elektronicznych, stali, narzędzi i urządzeń warsztatowych, materiałów i sprzętu AGD, akcesorii budowlanych, materiałów i sprzętu ogrodniczego, materiałów różnych wynikających z bieżących potrzeb.

 

specjalista: inż. Jacek Brukarzewicz
pok.: 4
tel.: 56 611-42-78, tel. kom.: 607-458-807
e-mail: jabru@umk.pl

Przyjmowanie zamówień na usługi transportowe oraz ich realizacja, organizowanie pracy kierowców, fakturowanie usług transportowych, sporządzanie miesięcznych rozliczeń za świadczone usługi transportowe, zakup oraz rozliczanie paliwa, zakup usług transportowych, organizowanie napraw bieżących i okresowych środków transportowych uczelni.

 

samodzielny referent: mgr Monika Cybulska
pok.: 5
tel.: 56 611-47-91, tel. kom.: 669-800-561
e-mail: mcybulska@umk.pl

Zakup artykułów papierniczo – biurowych, sprzętu do utrzymania czystości, artykułów gospodarstwa domowego, wyrobów ze szkła i porcelany, produktów z tworzyw sztucznych, pomocy naukowych, artykułów dekoracyjnych, kalendarzy, materiałów różnych wynikających z bieżących potrzeb.

 

samodzielny referent: Marzena Elwartowska
pok.: 6
tel.: 56 611-4477
e-mail: melwartowska@umk.pl

Prowadzenie magazynu artykułów gospodarczych (sprzętu do utrzymania czystości), prowadzenie ilościowej ewidencji magazynowej, rejestrów, wykazów, sporządzanie pełnej dokumentacji magazynowej na przyjmowany i wydawany towar (Pz, Pr, Zw ,Mm, Rw, Wz).

Zakup: sprzętu bhp i p.poż, materiałów różnych wynikających z bieżących potrzeb.

 

specjalista: mgr Rafał Klimowicz
pok.: 7
tel.: 56 611-4867, tel. kom.: 785-160-543
e-mail: rklim@umk.pl

Zakup maszyn, narzędzi i urządzeń elektrotechnicznych, stolarki budowlanej, akcesoriów budowlanych, stali i wyrobów ze stali, narzędzi i urządzeń warsztatowych, materiałów elektrycznych, oleju opałowego – grzewczego, materiałów i sprzętu ogrodniczego, piasku, żwiru  i soli drogowej, materiałów różnych wynikających z bieżących potrzeb.

 

 

samodzielny referent: Halina Kraszucka
pok.: 6
tel.: 56 611-49-14
e-mail: hkraszucka@umk.pl

Prowadzenie magazynu odzieży roboczej i ochronnej, prowadzenie ilościowej ewidencji magazynowej, rejestrów, wykazów, sporządzanie pełnej dokumentacji magazynowej na przyjmowany i wydawany towar  (Pz, Pr, Zw, Mm, Rw, Wz).

Zakup druków akcydensowych dotyczących przebiegu i ukończenia studiów wyższych oraz  ich rozdzielnictwo, prowadzenie gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi Działu (środki  trwałe i materiały o niskiej wartości), ich ewidencja zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

samodzielny referent: mgr Michał Serowaniec
pok.: 3
tel.: 56 611-47-08, tel. kom.: 607-626-047
e-mail: serowaniec@umk.pl

Zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, kserokopiarek i faksów (tusze, tonery), nośników danych, akcesoriów komputerowych, materiałów elektronicznych, rolet, żaluzji, verticali, papieru poligraficznego, telefonów, faksów, kart telefonicznych, sprzętu nagłaśniającego, klimatyzatorów, materiałów różnych wynikających z bieżących potrzeb.

 

specjalista: mgr Paweł Sochacki
pok.: 4
tel.: 56 611-4740, tel. kom.: 691-943-173
e-mail: pablo@umk.pl

Zakup mebli biurowych i laboratoryjnych, materiałów wodno – kanalizacyjnych, artykułów wyposażenia wnętrz (wykładzin, dywanów, wycieraczek, itp.), urządzeń i pomocy naukowych, akcesorii meblowych, materiałów różnych wynikających z bieżących potrzeb.

 

samodzielny referent: Anna Urlińska
pok.: 3
tel.: 56 611-4686, tel. kom.: 697-599-776
e-mail: urlinska@umk.pl

Zakup: środków czystości (chemia gospodarcza), papieru kserograficznego, papieru photo, składanki komputerowej, odzieży roboczej, środków ochrony osobistej, materiałów wyposażenia wnętrz (pościel, ręczniki, koce, poduszki, firany, dekoracje i ozdoby, akcesoria łazienkowe i kuchenne, itp.), artykułów spożywczych, materiałów różnych wynikających z bieżących potrzeb.Początek strony